chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Finlandia
Pewność konsumencka
Czerwiec
14.9
13
12.5
01:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów m/m
Maj
0.6%
-
0.0%
01:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Maj
-4.0%
-
-4.7%
03:00
EUR
strefa euro
Podaż pieniądza M3 r/r
Maj
 
4.8%
4.5%
03:00
EUR
strefa euro
Prywatne pożyczki r/r
Maj
 
-
1.5%
01:00
Pewność konsumencka
FinlandiaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
14.9
Prognoza
13
Poprzednio
12.5
Barometr konsumencki zawiera pytania odnośnie konkretnych spraw gospodarczych. Indywidualne wskaźniki oparte są na następujących pytaniach: ocena konsumentów dot. rozwoju fińskiej gospodarki jak również ich własna sytuacja gospodarcza taka jak rozwój cen konsumenckich w ciągu ostatnich i nadchodzących lat; ocena konsumentów dot. zmian w zatrudnieniu w ciągu następnych 12 miesięcy; ocena konsumentów na temat tego jak korzystny był bieżący okres dla dokonywania dużych zakupów, oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki; ocena konsumentów na temat tego jakie będą wydatki na dobra trwałe w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.
01:00
Indeks cen producentów m/m
FinlandiaEUR
Okres
Maj
Obecnie
0.6%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Maj
Obecnie
-4.0%
Prognoza
-
Poprzednio
-4.7%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Podaż pieniądza M3 r/r
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
4.8%
Poprzednio
4.5%
M3 jest „szerokim” zakresem monetarnym, który składa się z M2 plus umowy wykupu, fundusze i jednostki rynku pieniężnego jak również zabezpieczenia debetów z terminem płatności do dwóch lat. M2 jest „średnim” zakresem monetarnym który składa się z M1 plus depozyty z ustalonym terminem płatności do dwóch lat i depozyty wykupowane z wypowiedzenia do trzech miesięcy. M1 jest „wąskim” zakresem monetarnym, który zawiera waluty w obrocie i depozyty jednodniowe. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
03:00
Prywatne pożyczki r/r
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Mierzy zmianę z całkowitej wartości nowych pożyczek oferowanych konsumentom i firmom w sektorze prywatnym. Pożyczki w sektorze prywatnym przyznane przez Finansowe Instytucje Monetarne (MFI) są największym elementem M3 i najbardziej widocznym spośród całości monitorowanej przez EBC. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku