chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
18:30
AUD
Australia
Indeks przetwórstwa AIG
Lipiec
 
-
51.8
20:00
AUD
Australia
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
Czerwiec
 
-
-4.4%
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI w przetwórstwie
Lipiec
 
50
50
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI poza przetwórstwem
Lipiec
 
-
53.7
20:45
CNY
Chiny
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
Lipiec
 
48.9
48.6
21:00
JPY
Japonia
Końcowy PMI przetwórstwa
Lipiec
 
-
-
18:30
Indeks przetwórstwa AIG
AustraliaAUD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
51.8
Badanie prowadzone przez Australian Industry Group (AIG). Główni ekonomiści Grupy AI monitorują wydajność produkcji, usług i sektora konstrukcji, podają prognozy ekonomiczne i oceny sektora produkcji, jak również raporty w specyficznym zakresie oraz badania. Australijska grupa produkcyjna – PricewaterhouseCoopers. Australijski indeks wydajności produkcji (australijski PMI) jest określanym sezonowo indeksem obliczanym na podstawie rozszerzania się produkcji, nowych zamówień, dostaw, inwentarzy, i zatrudnienia o różnych wagach. Odczyt australijskiego PMI® powyżej 50 punktów oznacza, że produkcja ogólnie wzrasta; poniżej 50 – że spada. Odległość od 50 jest wskaźnikiem na siłę ekspansji lub osłabienie. Wyniki badania są bazowane na zmiennej grupie badanych przedsiębiorstw produkcyjnych każdego miesiąca.
20:00
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
AustraliaAUD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-4.4%
Badanie prowadzone jest przez Housing Industry Association (HIA) – największy australijski związek budowlany. Grupa gospodarcza HIA jest liderem w zbieraniu, analizie i prezentacji danych, wskaźników i prognoz odpowiednich dla australijskich firm remontowych i mieszkaniowych. Sprzedaż nowych domów daje najlepszy wgląd w sentyment kupującego. Dane są wyłączne dla HIA i są zbierane każdego miesiąca poprzez badanie na próbie 100 największych australijskich firm budowlanych. Raport zawiera bieżąco aktualizowane statystyki z ostatnich dwóch lat dotyczące sprzedaży nowych domów dla największych pięciu stanów – z podziałem na sezony i trend krajowy oraz krajowe sprzedaże wielojednostkowe, z podziałem na sezony.
20:00
Indeks PMI w przetwórstwie
ChinyCNY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
50
Poprzednio
50
Manufacturing PMI.
20:00
Indeks PMI poza przetwórstwem
ChinyCNY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.7
Non-Manufacturing PMI.
20:45
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
ChinyCNY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
48.9
Poprzednio
48.6
HSBC Final Manufacturing PMI.
21:00
Końcowy PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne. Jest to końcowa ocena.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku