chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:45
EUR
Francja
Pewność biznesowa
Sierpień
101
103
103
02:00
SEK
Szwecja
Pewność konsumencka
Sierpień
93.9
97.5
95.2
02:00
SEK
Szwecja
Badanie tendencji gospodarczej
Sierpień
 
-
102.2
02:00
SEK
Szwecja
Pewność przetwórstwa
Sierpień
97.7
103.5
102.9 R (103.1)
02:00
EUR
Hiszpania
Przedwstępny Produkt krajowy brutto k/k
II kw.
0.8%
0.7%
0.7%
02:00
EUR
Hiszpania
Przedwstępny Produkt krajowy brutto r/r
II kw.
3.2%
3.2%
3.2%
02:15
CHF
Szwajcaria
Produkcja przemysłowa r/r
II kw.
-5.6%
-
-2.3% R (-2.2%)
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów m/m
Lipiec
-0.3%
-
1.5%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów r/r
Lipiec
-1.1%
-
-1.9%
02:30
SEK
Szwecja
Poziom bezrobocia
Lipiec
6.3%
-
7.6%
03:00
EUR
Niemcy
Klimat biznesowy IFO
Sierpień
106.2
108.5
108.3
03:00
EUR
Niemcy
Oczekiwania IFO
Sierpień
112.8
114.9
114.7
03:00
EUR
Niemcy
Bieżąca ocena IFO
Sierpień
100.1
102.5
102.2
05:00
GBP
Wielka Brytania
Handel dystrybucyjny CBI
Sierpień
9
-5
-14
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe
Sierpień
4.4%
3.5%
-4.2% R (-4.0%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Sierpień
1.5%
0.5%
-0.3% R (-0.4%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 20.08.2016
261 000
265 000
262 000
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 20.08.2016
11 mld metrów sześciennych
18 mld metrów sześciennych
22 mld metrów sześciennych
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
Sierpień
 
-
-0.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
Sierpień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
Sierpień
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Sierpień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Sierpień
 
-
-0.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Sierpień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Sierpień
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Sierpień
 
-
-0.5%
01:45
Pewność biznesowa
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
101
Prognoza
103
Poprzednio
103
Wyniki badania tendencji biznesowych odzwierciedla oceny biznesmenów na temat rozwoju odczuwanego w ostatniej przeszłości, bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju na najbliższe kilka miesięcy ich własnego przedsiębiorstwa. Pytania w badaniu odnoszą się do perspektyw sektora przemysłowego, produkcji, zamówień, akcji i zakończonych dóbr. W badaniu prowadzonym przez Departament Perspektyw Gospodarczych w INSEE uczestniczy każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia 4 500 przedsiębiorstw. Badanie obejmuje swoim zakresem 70% całej sprzedaży w przemyśle przetwórczym.
02:00
Pewność konsumencka
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
93.9
Prognoza
97.5
Poprzednio
95.2
Badanie tendencji konsumenckiej jest miesięcznym badaniem tendencji gospodarstw domowych w Szwecji. Celem badania jest dostarczenie szybkiego, jakościowego wskaźnika planów gospodarstw domowych dot. zakupu dóbr trwałych, opinii na temat sytuacji gospodarczej w Szwecji i na temat osobistych finansów oraz oczekiwań dot. inflacji i oszczędności. Dane z badania zawierają tzw. procenty netto, które pokazują proporcję gospodarstw domowych wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazującą na negatywną zmianę.
02:00
Badanie tendencji gospodarczej
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
102.2
Wskaźnik Tendencji Gospodarczej może być w dużym stopniu porównaniu z Wskaźnikiem Sentymentu Gospodarczego (ESI) Komisji UE. Wskaźnik Tendencji Gospodarczej oparty jest na miesięcznym badaniu w gospodarstwach domowych i firmach i konsekwentnie wychwytuje sentyment wśród tych graczy szwedzkiej gospodarki. Wskaźnik oparty jest na informacjach zawartych we wskaźnikach pewności przemysłu, sektora usług, budownictwa, handlu detalicznego i konsumentów. Różne sektory są ważnone aby odzwierciedlić ich wpływ na aktywność gospodarczą: przemysł (40 procent), sektor usług (30 procent), budownictwo (5 procent), handel detaliczny (5 procent) i konsumenci (20 procent). UE używa tych samych wag w celu wyliczenia ESI. Wskaźnik Tendencji Gospodarczej (tak jak ESI) ma średnią wartość 100 i standardowe odchylenie 10. Wartości pomiędzy 100 a 110 są równoważne do silniejszej niż normalna gospodarcza, a wartości powyżej 110 wskazują na dużo silniejszą gospodarkę niż normalna. Podobnie, wartośc pomiędzy 100 i 90 są równoznaczne ze słabszą niż normalna gospodarka, a wartości poniżej 90 wskazują na dużo słabszą niż normalna gospodarkę.
02:00
Pewność przetwórstwa
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
97.7
Prognoza
103.5
Poprzednio
102.9 R (103.1)
Badanie tendencji biznesowej pokrywa firmy w sektorze biznesowym. Jest przeprowadzane w celu dostarczenia szybkiego wskaźnika jakościowego aktualnych wyników i oczekiwań biorąc pod uwagę zmienne, dla których nie ma do tej pory dostępnych danych liczbowych. Zmienne w badaniu dotyczą nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia. Wśród danych badania są tzw. procenty netto, które pokazują proporcję firm wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazujących negatywną zmianę.
02:00
Przedwstępny Produkt krajowy brutto k/k
HiszpaniaEUR
Okres
II kw.
Obecnie
0.8%
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.7%
Kwartalne Rachunki Bieżące Hiszpanii (ang. QSNA) to krótkoterminowe statystyki podsumowujące, których głównym celem jest dostarczenie jakościowego opisu całej aktywności ekonomicznej Hiszpanii i w najbliższej przeszłości poprzez kwartalny makroekonomiczny szkielet, złożony z punktu widzenia na zaopatrzenia, zapotrzebowania i dochodu.. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.
02:00
Przedwstępny Produkt krajowy brutto r/r
HiszpaniaEUR
Okres
II kw.
Obecnie
3.2%
Prognoza
3.2%
Poprzednio
3.2%
Kwartalne Rachunki Bieżące Hiszpanii (ang. QSNA) to krótkoterminowe statystyki podsumowujące, których głównym celem jest dostarczenie jakościowego opisu całej aktywności ekonomicznej Hiszpanii i w najbliższej przeszłości poprzez kwartalny makroekonomiczny szkielet, złożony z punktu widzenia na zaopatrzenia, zapotrzebowania i dochodu. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:15
Produkcja przemysłowa r/r
SzwajcariaCHF
Okres
II kw.
Obecnie
-5.6%
Prognoza
-
Poprzednio
-2.3% R (-2.2%)
Wskaźniki produkcji mierzą zmiany w wartości dodanej do kosztu czynników produkcji. W zależności od gałęzi, wartość dodana jest obliczana z użyciem obrotu, skorygowanymi o zmiany w zasobach i cenie lub fizycznej produkcji. Badanie dotyczy 8 000 przedsiębiorstw z minimum 5 osobami pracującymi w pełnym wymiarze godzin. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:30
Indeks cen producentów m/m
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
-0.3%
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen producentów r/r
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
-1.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-1.9%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
02:30
Poziom bezrobocia
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
6.3%
Prognoza
-
Poprzednio
7.6%
Do i włącznie z marcem 2005 roku, dane odnoszą się do wszystkich osób w wieku pracującym, które podczas tygodnia referencyjnego nie były zatrudniona, ale chcą i mogą pracować oraz szukały pracy (lub szukałyby pracy gdyby nie było to chwilowo wzbronione dla nich) podczas ostatnich czterech tygodni. Zawierał również wszystkie osoby chcące rozpocząć pracę w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dane z 1976 zawierały studentów, którzy spełniali warunki ILO. Od października 2007 roku kryteria badania bezrobocia szwedzkiej Siły Roboczej zawiera także studentów, którzy szukają pracy. Całkowita siła robocza równa się zatrudnionym plus bezrobotnym definiowanym w badaniu siły roboczej.
03:00
Klimat biznesowy IFO
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
106.2
Prognoza
108.5
Poprzednio
108.3
Indeks klimatu biznesowego Ifo jest bazowany na ok. 7 000 miesięcznych odpowiedzi na badania z firm w sektorze przetwórstwa, konstrukcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firmy proszone są o podanie swoich ocen na temat bieżącej sytuacji biznesowej oraz oczekiwań na następne sześć miesięcy. Mogą określić sytuację jako „dobrą”, „satysfakcjonującą” lub „słabą”, a swoje oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy określają słowami „bardziej przychylna”, „bez zmian” lub „bardziej nieprzychylna”. Wartość bilansu w sprawie klimatu biznesowego jest różnicą pomiędzy wartością procentową „dobra” i „słaba”, a bilans oczekiwań jest różnicą w procentowych odpowiedziach „bardziej przychylna” i „bardziej nieprzychylna”. Klimat biznesowy jest transformowaną średnią bilansów sytuacji biznesowej i oczekiwań, Indeks używa 100 jako środkowy punkt pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. Im dalej wynik jest od 100, tym silniejsze jest dane uczucie.
03:00
Oczekiwania IFO
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
112.8
Prognoza
114.9
Poprzednio
114.7
Indeks Klimatu Biznesowego Ifo to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Oczekiwania IFO: Na podstawie oczekiwań firm na następne sześć miesięcy, gdzie firmy oceniają przyszłą sytuację jako lepszą, taką samą lub gorszą.
03:00
Bieżąca ocena IFO
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
100.1
Prognoza
102.5
Poprzednio
102.2
Indeks Klimatu Biznesowego If to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Bieżąca Ocena IFO: Mierzy obecne warunki w niemieckim biznesie, bez uwzględnienia przyszłej sytuacji.
05:00
Handel dystrybucyjny CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
9
Prognoza
-5
Poprzednio
-14
Handel hurtowy CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu). Ten miarodajny wskaźnik krótkoterminowego trendu w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii i całościowej dystrybucji handlowej ma dużą wagę w tworzeniu polityki ekonomicznej Banku Anglii i przez rząd. Jest najbardziej respektowanym barometrem handlu giełdowego. Docelowo kierowany do dyrektorów, managerów sprzedaży, badanie obejmuje sprzedaż, zamówienia i giełdę.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
4.4%
Prognoza
3.5%
Poprzednio
-4.2% R (-4.0%)
Dobra trwałe są nowe lub używane elementy ogólnie z normalnym oczekiwanym życiem trzech lat lub więcej. Trwałe towary handlowe firm handlu hurtowego zangażowanych w sprzedaż hurtową produktu to takie jak pojazdy mechaniczne, meble, materiały budowlane, maszyny i sprzęt (włącznie ze sprzętem gospodarstwa domowego), metale i minerały (z wyjątkiem paliwa), dobra sportowe, zabawki i towary związane z hobby, materiały zdolne do recyklingu i części.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
1.5%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
-0.3% R (-0.4%)
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 20.08.2016
Obecnie
261 000
Prognoza
265 000
Poprzednio
262 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 20.08.2016
Obecnie
11 mld metrów sześciennych
Prognoza
18 mld metrów sześciennych
Poprzednio
22 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku